<div align="center"> <h1>WB Interactive</h1> <h3>Strona grupy programistycznej WB Interactive. Oprogramowanie dla DOS, Windows, aplikacje dla programowalnych kalkulatorów graficznych Casio fx.</h3> <p>Witold Bużantowicz, WB Interactive, freeware, oprogramowanie, C++, DOS, Windows, Batch Files, gfx, fx, fx-6300G, Casio, shareware, Lubań, rozwiązania dla biznesu</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://wbint.webpark.pl/" rel="nofollow">http://wbint.webpark.pl/</a></p> </div>